Finans Yönetim Sistemi ile AKGÜN ayrıcalıklarından yararlanın
AKGÜN Finans Yönetim Sistemi  kurumların İzleme, Değerlendirme ve Karar verme Fonksiyonlarının kurumsallaştırılması, Performans bazlı bütçeleme alanında stratejik finansman yöntemlerinin uygulanması, Stratejik Yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik işlemlerin yanında, Hesap İşlemlerinin takibi ve analizinin yapılabilmesine olanak verecek alt yapı tasarımı sayesinde, işletmeler tarafından gerçekleştirilecek olan işlemlerin de verimli bir şekilde izlenmesine ve tedbir alınmasına olanak vermektedir. 
 
AKGÜN FİNANS ÇÖZÜMLERİ
Finansal Yönetim ve Muhasebe Çözümleri
Resmi Kurum ve kuruluşlar, Ticari işletmeler karlı iş yönetme yetenekleri sayesinde başarıya ulaşabilirler. Rekabetçi küresel ortamda, ancak başarılı bir mali yönetim, işletmelere yeni fırsatlar ve rekabet gücü katar.
Sektörden bağımsız olarak her işletmeye komplike mali raporlama, izleme ve kurumsal performans yönetimi gibi konuları en üst seviyede yönetecek bir çözüm öneriyoruz. AKGÜN Muhasebe ve Finansal yönetim çözümleri bu konuda güvenilir ortağınız olmaya hazır.
 
Mali Yönetim Çözümleri
AKGÜN sunduğu küresel finansal yönetim çözümleri ile mali işlerinizi otomatikleştirmek ve düzene koyarak değer katmak için tasarlanmıştır:
-Ticari alacaklar, 
-Borç hesapları, 
-Defteri kebir, konsolidasyonlar ve mahsup fişleri
-Nakit yönetimi
-Bordro, sabit kıymet ve vergi yönetimi
-Bütçeleme, tahmin ve planlama
 
Gelişmiş Mali Şeffaflık
Düzenleyici kurumlar ve denetim firmaları işletmelerin finansal yönetimlerinin gelişmiş olması gerektiği konusunda hemfikirler. Eski sistemler kapasiteleri dahilinde raporlama yapabilir, ancak merkezi finansal bilgiye ve şeffaflığa ihtiyaç duyulan günümüzde, bu sistemler işletmelere hızlı şekilde cevap veremeyecek hale geldiler. AKGÜN mali yönetim modülü şeffaflık konusunda Resmi Kurum ve Kuruluşların Ayrıca şirketinizin büyüklüğünden bağımsız olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir çözümdür.
 
Küresel Finansal Yönetim Çözümleri
Zamanla, başarılı şirketler büyür. Satınalma veya organik büyüme yoluyla büyüyen şirketler farklı işletme yönetimlerinin karmaşıklığı ile boğmaktadırlar. AKGÜN, çok uluslu yerleşim ve küresel iş birimlerini yönetmek konusunda kurumsal bazda bir görüş açısı sağlamaktadır. AKGÜN mali yönetim modülü bu ihtiyaçlara destek için, çoklu şirket, çoklu üretim tesisi ve çoklu depo operasyonları işlemleri sunarak ve küresel bazda güçlü mali yönetim sistemi çözümü sunar.
Büyüyen İşletmeler İçin Kapsamlı Küresel Muhasebe Yetenekleri
AKGÜN Finansal Yönetim modülü mevcut ve yeni pazarlarda etkili operasyonlar sağlayabilecek bir temel etrafında inşa edilmiştir.
Maliye Bakanlığınca belirlenmiş Tekdüzen Muhasebe sistemi kodlamasına uygun şekilde hesap planları oluşturulmakta ve güncel kodlamalar sürekli olarak takip edilmektedir. Doğrudan temin ve ihale kayıtlarına ait verilerin takibi kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Süreç takip sisteminde yapılan kayıtlar geriye dönük sorgulanmakta ve firmalara ait verilere ulaşılabilmektedir. Firmalara ait ödeme işlemlerinde yansıtma hesap kodları gider hesap kodları ile eşleştirildiğinden hesaplama ve kesinti işlemleri girilen tutar üzerinden otomatik olarak yapılabilmektedir.
 
AKGÜN HBYS - Tekdüzen Muhasebe Modulü kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlayan ve basitleştiren çözümler üretir;
 
1. İdari bölüm içerisinde yer alan muhasebe uygulamalarıyla, medikal uygulamalar sonucu oluşan parasal değerlerin yönetimi kontrol altında tutulmaktadır.
 
2. Personel özlük, maaş ve ek ödeme uygulamaları sayesinde hastane çalışanlarıyla ilgili her türlü sicil bilgileri, maaş ve ek ödemeler kolaylıkla yönetilebilmektedir.
 
3. Ambar, satın alma, vezne ve fatura modülleri ile entegre muhasebe uygulamaları sayesinde parasal yönetim kontrol altında tutulmaktadır.
 
4. Yardımcı hesaplar, (Borçlu/Alacaklı, Emanet Hesapları vb) kurum/kişi bazında, toplu olarak ve fatura bazında cari sistemde takip edilebilmektedir.
 
a) Alacaklara ilişkin tahsil, borçlara ilişkin ödeme süresi hesaplanabilmektedir.
 
b) Aylık ve haftalık Borç ödeme listeleri oluşturularak, finansal borçların vadelerine göre takibi yapılabiliyor, alacaklara vade farkı uygulanabiliyor.
 
c) Terkin uygulanması gereken firmaların borç takibi yapılabilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
 
5. Bakiye türüne göre borç ve alacak bakiye kontrolü tanımlanabilmektedir.
 
6. Tahakkuku hazırlanan ödeme evrakları görüntülenmekte ve ödemesi yapılan tahakkuk evraklarının geri bildirimi otomatik olarak sorgulanabilmektedir.
 
7. Kesilen fatura ve işlenen vezne tahsilatların gün sonunda muhasebe fişlerine otomatik dönüştürülerek muhasebe birimince kurum bakiyeleri takip edilebilmektedir.
 
8. Muhasebe Hesapları ile entegre bir şekilde Bütçe Hesap Takibi yapılabilmektedir.
 
9. Gelir Bütçesi, Tahmini Yatırımlar, Gider Bütçesi ve Kıyas Tanımları yapılabilmektedir.
 
10. Aylık ve yıllık olarak enflasyondan arındırılan bütçe hesaplarına, istenildiğinde kullanıcı tarafından gerekli ek kontroller eklenebiliyor.
 
Detaylı raporlar alınarak, finans yönetimi yönlendirilebiliyor, gerekli önlemler zamanında alınabiliyor. Bunlardan Bazıları;
 
a. İhale Bütçe harcama Raporu,
 
b. (Yıl, Bütçe Kodu) Bütçe Harcama Raporları,
 
c. (Bütçe Hesap Kodu, Muhasebe Hesap Kodu, Fiş tarihi, Alım Şekli) Gelir Bütçe Mizanı,
 
d. (Dönem Gelir Bütçe Cetveli, Tarih Aralıklı Gelir Bütçe Cetveli) Gider Cetveli (Dönem Bütçe Cetveli,
 
e. Tarih Aralıklı Bütçe Cetveli),
 
f. Gelir Cetveli (Dönem Gelir Cetveli),
 
g. Mali tablolar (Karşılaştırmalı Bilanço,
 
h. Bütçe Karşılaştırmalı Bilanço,
 
ı. Gelir/Gider Tablosu,
 
i. Bütçe Karşılaştırmalı Gelir/Gider tablosu vb)
 
j. Muhtasar, KDV, damga vergisi, vb vergi yükümlülüklerine ilişkin raporlar,
 
k .Firma Bazlı teslim tutanak formları,
 
l. Tahakkuk ve Saymanlık işlem fişlerine ait fatura numaralarına ve ilgiliye göre döküm seçenekleri vb.
 
Kullanıcılar ait oldukları yetki düzeyi ve grubu ölçüsünde uygulamalara erişebilmekte, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Bu tanımlar gerektiğinde sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmektedir.
 
Yazılım, tüm sistem genelinde, kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliği ve güvenliliğini sağlamaktadır. Gerekli yerlerde şifreler kullanılmaktadır. Her kullanıcının bir şifresi olmakta ve bu şifre istenildiğinde değiştirilebilmektedir.
 
Amacımız; mali yapıyı denetim altına almak, gelirleri artırmak, son kullanıcı hizmetlerine destek sağlamak, yöneticilere istenilen zaman diliminde yönetsel sonuçlar üretmektir.