Yapay zeka nedir?
Yapay zeka, herhangi bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi davranışlar ve hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır.
 
Yapay zeka;
 •  İnsan eli ile yapılan makinelere ve robotlara yüklenen, doğal biçimde gelişmeyen sayısal bir akıl örneğidir. 
 •  Çevresini tanımlayan ve hedefe ulaşmada başarı şansını azami seviyeye çıkarmak için harekete geçen her cihaz olarak da tanımlanır. 
 •  Sorun çözme ve öğrenme gibi insanların diğer insanlar ile bağdaştırdığı kavramsal özellikleri taşıyan akıllı makineler olarak belirtilebilir.
 
Yapay zekâ araştırmalarının odağında makine ve/veya yazılımlar tarafından neden-sonuç ilişkisi kurma, olguları kavrama, muhakeme etme ve sonuç çıkarma, öğrenme, planlama, algılama, tahmin yürütme ve problem çözme kabiliyetlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.
 
Yapay Zekâ Nerelerde Kullanılır?
Yapay zeka, ilk geliştirilme aşamasında sadece laboratuvarlarda test için kullanılıyordu, ancak günümüzde bilimden günlük kullanıma kadar daha sayamayacağımız pek çok alanda kullanılıyor.
 
Yapay Zekânın yaygınlaşmasının iki büyük nedeni var. 
 
- Bunlardan ilki ticari açıdan yapay zekanın çok karlı olması ve maliyeti düşürmesidir. 
- İkincisi nedeniyse yapay zeka ve bilgisayar teknolojisi konusunda insanlığın eriştiği bilgi ve olanaklardır. 
 
Bugün yapay zekayı kullandığımız başlıca alanlara şu şekilde örnek verebiliriz;
 •  Güvenlik Sistemleri
 •  Sanal Asistanlar
 •  Oyunlar 
 •  Akıllı Arabalar 
 •  Satın Alma Tahmincileri 
 •  Dolandırıcılığı Önleme
 •  Sohbet ve Destek Botları
 •  Müzik ve Seyir Öneri Robotları
 •  Akıllı Ev Sistemleri
 
Yapay Zekâ & Savunma Sanayi
 
Bilgiyle şekillenen günümüz toplumlarında veri, hızla büyüyen boyutu ile karmaşıklığa ulaşmıştır. Bu süreçte, karmaşık yapıdaki veri okyanusundan yararlanmak için insan gibi analiz yapabilen ve insandan milyon kat hızlı sonuç üretebilen Yapay Zekâ uygulamaları büyük önem kazanmıştır.
 
Bugün artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanları nedeniyle Yapay Zekâ, yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıkmış, tüm insanlığı ilgilendiren bir alana dönüşmüştür. Öyle ki günümüzde ülkeler yapay zekâyı stratejik hedefleri içerisine almaktadır.
 
Temelleri 1930’lu yıllara dayanan yapay zekâ alanında, özellikle son 20 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmelerin doğrudan bir sonucu olarak, büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Günümüzde askeri, sivil ve ticari uygulamalarda karar destek, planlama ve operasyon süreçlerinde yapay zekânın kullanımı artmıştır. Ayrıca, kişisel uygulamalar, ekonomi, savunma sistemleri, otomasyon ve üretim araçları gibi çok geniş bir alanda kullanım alanı bulmuştur.