Karar Almanın Önemi 
Günümüz iş dünyasındaki ortam oldukça karmaşık hale gelmiştir. Şirketler, gün geçtikçe daha fazla veri toplamakta ve bu veri dağları içerisinde veri avına çıkmaktadırlar. Bu yapıyı kolaylaştırmak amacıyla bazı bilgisayar tabanlı sistemler geliştirildi. 
Karar Destek Sistemi Nedir?
 •  Karar vericilere yardımcı olmak amacıyla veri, belge, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve/veya modelleri kullanarak problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, karar verme sürecini tamamlamak ve karar vermeyi sağlayan interaktif bilgisayar sistemleridir.
 •  İş veya kurumsal karar verme faaliyetlerini destekleyen, genellikle sıralama, sıralama veya alternatifler arasından seçim yapmaya dayanan bir bilgisayara dayalı bilgi sistemidir. 
 •  Bir organizasyonun yönetim, operasyon ve planlama seviyelerine hizmet eder ve insanlara hızla değişen ve önceden kolayca belirlenemeyen sorunlar hakkında kararlar vermelerine yardımcı olur.
 
İnsanların Karar Verirken Yaptıkları Hatalar
 •  İyi ifade edememe 
 •  Yeniliklerin etkileri 
 •  Öncelik etkileri 
 •  Zayıf olasılık tahmini 
 •  Aşırı güven 
 •  Düşünsel olarak biraraya getirme önyargısı 
 
Karar Destek Sisteminin Yaptıkları
 •  Karar işlemlerini yapısallaştırma 
 •  Tekrarlanan kararlar 
 •  Organizasyonel planlama 
 •  Organizasyonel kontrol 
 •  Kararları otomatikleştirme 
 •  Analitiksel işi destekleme 
 •  Arkaplandaki veriyi sağlama 
 •  Yürütüceler ve yöneticiler için bilgi 
 •  Ortamı tarama 
Karar Destek Sistemlerinin Yararları 
 •  Sınanan alternatif sayısında artış 
 •  İşletmeyi daha iyi anlama
 •  Beklenmedik durumlarda hızlı cevap 
 •  Anında analiz yeteneği 
 •  Yeni anlayışlar ve öğrenme 
 •  Gelişmiş haberleşme 
 •  Kontrol 
 •  Maliyeti düşürme 
 •  Daha iyi karar 
 •  Daha etkin takım çalışması 
 •  Zaman tasarrufu 
 •  Veri kaynaklarını daha iyi kullanma 
 •  Daha etkin kararlar 
 •  Problem bulma veya problem çözme
 •  Planlama, yürütme veya kontrol
 •  Cevap türü (verinin kendisi, özet, nedensel açıklama, tahmin) 
 •  Kullanıcının rolü.