Günümüzde işletmelerin çeşitli yönleriyle kullandıkları görüntü işleme sistemleri hızla büyüyen teknolojiler arasında yer alır. Görüntü İşleme, mühendislik ve bilgisayar bilimleri disiplinlerinde de temel araştırma alanını oluşturur.

Görüntü İşleme Nedir?

Görüntü İşleme; görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş, spesifik görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. 
 
Görüntü işleme temel olarak aşağıdaki üç adımı içerir.
 
  •  Görüntünün optik tarayıcı ile veya dijital fotoğraflarla alınması.
  •  Veri sıkıştırma, görüntü iyileştirme ve uydu fotoğrafları gibi insan gözü olmayan lekelenme kalıplarını içeren görüntüyü analiz etme-kullanma.
  •  Çıktı, sonuçların görüntü analizine dayalı olarak değiştirilmiş, kullanıma hazır hale getirilmesi.
Görüntü İşlemenin Amacı
  •  Görselleştirme: Görünmesi zor nesneleri gözlemleme
  •  Görüntü keskinleştirme ve restorasyon: Gürültülü görüntüleri iyileştirme
  •  Görüntü alımı: İlgi çekici ve yüksek çözünürlüklü görüntü arama
  •  Desen Tanıma: Bir görüntüdeki çeşitli nesneleri tanımlama.
  •  Görüntü Tanıma: Bir görüntüdeki nesneleri ayırt etme.
Çeşitleri
 
Analog İşleme Tekniği: Fotokopiler ve fotoğraflar gibi basılı kopyalar için analog veya görsel görüntü işleme teknikleri kullanılabilir. Görüntü analistleri, bu görsel teknikleri kullanırken yorumlamanı çeşitli temellere oturturlar. Görüntü işleme sadece teknik bilgi ile sınırlandırılmamalı, mühendislerin hayal gücü ve düşünce yeteneğine de dayanmalıdır. Görsel tekniklerle görüntü işleme alanındaki bir diğer önemli araç ise ham veri yani geçmişte toplanmış ve işlenmemiş görüntüdür. Analistler, tanımlamak istedikleri ürünler ile ilgili geçmiş işlemleri sisteme öğretir. Bir derin öğrenme kolu olarak görüntü işleme işlemi, geçmiş verilerin ışığında çalışır.
 
Dijital İşleme Teknikleri: Dijital görüntülerin bilgisayarlarla manipüle edilmesine yardımcı olur. Uydu platformundan alınan görüntüler, algılayıcı hatası nedeniyle eksiklik içerir. Bu kusurları aşmak ve bilginin özgünlüğünü elde etmek için, çeşitli işleme aşamalarından geçmek zorundadır. Her türlü verinin dijital tekniği kullanırken geçmesi gereken üç genel aşama vardır; ön-işleme, geliştirme ve görüntüleme, bilgi çıkarımıdır.