Real –Time Operating System (RTOS ) diye de bilinir.

RTOS nedir?

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi, gerçek zamanlı uygulamalar için tasarlanmış çoklu görev icra edebilen bir işletim sistemidir. RTOS günümüzde askeri alandan kişisel cihazlara kadar yaygın bir kullanım alanına sahiptir. 

Bileşenleri

Gerçek Zaman: Gerçek zaman yürütülen işlemlerin cevap verme süresinin belli bir değer arasında olmasıdır. Bu değer özellikle gömülü sitemlerde önemlidir. Hatta bazı sistemlerde çok kritik bile olabilir. Bu yüzden bu sistemlerde gerçek zamanı garanti altına alacak bazı mekanizmaların kullanılması gerekir. Bu açıdan bakıldığında RTOS gerçek zamanı garanti eden bir mekanizmadır.

İşletim sistemi: Donanım ile uygulama programları arasında arayüz oluşturan bir sistem programıdır. Bu programın oluşturduğu soyutlama katmanı ile kullanıcının donanımıma günümüzde kullanılan popüler yazılım dillerini kullanarak daha kolay ulaşmasını sağlar. RTOS özünde bir işletim sistemi olması hasebiyle, gömülü sistemlerinde kullanıldığı zaman tasarımcılara işletim sisteminin sağladığı kolaylıkları kullanmasına olanak sağlar.

Neden RTOS Kullanılır? 

RTOS gömülü sistemler içerisindeki bütün gerçek zamanlı uygulamalar için gerekli bir bileşen değildir. Fakat uygulamaların karmaşıklığı arttıkça RTOS’un ihtiyacı daha belirgin hale gelir. Her geçen gün daha karmaşık donanımlar içeren gömülü sistemlerin üretilmeye başlaması sistemden beklenen görevlerin yönetimini giderek zorlaştırmıştır. Bu tür uygulamalarda RTOS, gerekli performansları karşılamak için efektif gerçek zamanlı uygulama geliştirmek için kullanılır.

Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin günlük hayatta kullandığımız işletim sistemlerinden farkı; üzerinde çalışan programların “gerçek zamanlı” olmasıdır. Yani çalışan uygulamaların belirli bir süre içerisinde görevini bitirmesi gerekmektedir. Gerçek zamanlı işletim sistemi, onun üzerinde uygulama yazan programcılara, uygulamaların birbirlerine göre olan öncelikleriyle ilgili daha fazla kontrol hakimiyeti sağlar.