Gelişen günümüz teknolojisi ve dijitalleşen dünyamız içerisinde neredeyse birçok alanda işlemlerimizi mobil veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilir hale gelmiş bulunmaktayız. Kendi iş yerinizde tuttuğunuz veriler, banka kart verileriniz, cep telefonu veya bilgisayar içerisindeki verileriniz gibi birçok etkenin muhafaza edilmesi konusu akıllara veri madenciliğini (Data Mining) getirmektedir. Aslında bir çok disiplinle ilişkili bir biçimde çalışır ve yapay zeka, veri tabanı teknolojilere hitap eden geniş kapsamlı bir alandır.
 
Veri madenciliği büyük bir yığın arasında bulunan bilgilerin, bilgisayar programları aracılığıyla geleceğe dönük kullanılabilme imkânını bizlere sunar. Yani faydalı bilgiyi önünüze serer diğer bir deyişle bilgiyi madenler.
 
İnsanoğlunun faydalı bilgiye ulaşması günümüz şartları itibariyle büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle veri madenciliği büyük bir gereksinim haline gelmiştir. Küreselleşen dünyada her an her bilgiye doğru veya yanlış bir şekilde net üzerinden veya sosyal medya ağları üzerinden ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir.
 
Veri Madenciliği Nedir?
 
Veri Madenciliği;
  •  Geniş miktarda bilginin biriktirilmesi ve yararlı bilginin ayrıştırılarak taranması sürecidir. 
  •  Gelecek müşteri davranışlarının tahmin edilmesi ve müşteri bilgileri içerisinde modellerin tanımlanmasıdır.
Verinin İşlenmesi Süreçleri: 
 
Veri madenciliği konusunun ilk adımı ulaşılacak olan bilgiye karar vermektir. 
 
Bu konuda sonuca ulaşmada en sağlıklı yol net, kararlı ve planlı olmaktır. Söz konusu olan bilgi bir sınıflandırmaya tâbi tutulur ve bilgiye en uygun veri tabanı bu sayede seçilmiş olur. Unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de, araştırmaya kaynaklık edecek olan verilerin ve bu veriler içerisinden edinilen bilgiler içerisinde gereksiz ve konudan uzak olan bilgilerin ayıklanmasıdır. Daha sonra ortaya koyulmuş olan bilgilerin farklı metotlarda işlenerek birbirine bağımlı bir şekilde ortaya sunulması işlemidir.
 
Verilerin tıpkı metinde yer aldığı gibi uygun metotlar eşliğinde madenlerinden alınıp şekillendirilmek üzere işletmelere, araştırmacılara stratejik ve hassas konularda ön ayak olma konusunda oldukça sağlıklı olduğunu unutmamak gereklidir.
 
Veri Madenciliği İşlemleri
  •  Veri temizleme
  •  Veri birleştirme
  •  Veri seçme
  •  Veri madenciliği
  •  Örüntü değerlendirme
  •  Bilgi sunumu
Kullanıldığı Alanlar: 
Savunma, biyoloji, tıp, genetik, pazarlama, eğitim, bankacılık ve mühendislik gibi birçok alanda sağlıklı ve doğru bilgi işleme de veri madenciliğine başvurulmaktadır.
Veri madenciliği ülkemizde ve dünyada değişen koşullara bağlı olarak pek çok alanda kullanımını artıracağı, teknoloji ile birlikte kullanım yelpazesini, derinliğini artıracağı düşünülmektedir.