16 Ağustos 2021 - Pazartesi


ICT Media Dergisi tarafından 5 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Kişisel Verilerin Bulut Sistemlerinde Korunması” konulu etkinliğine katıldık.

Veri; Günümüzün Petrolü, Altın Değerindedir

Etkinliğin “Temel İhtiyaç Veri Koruma ve Önemi” konulu oturumunda, AKGÜN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Hamdi ATALAY yer aldı. Konuşmasında bilgi ve veri kavramlarını vurgulayan Sn. ATALAY “Neyi koruyoruz?” ve “Amacımız ne?” sorularını analiz ederek konuşmasına devam etti.

Sn. ATALAY bilgi güvenliğinin; verilere erişimin temin edilmesi, veri bütünlüğünün güvence altına alınması ve mahremiyetin sağlanması olarak üç unsurun güvenliğinin tesis edilmesi olarak ifade etti.  Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz “Veri; günümüzün petrolü olup altın değerindedir.” diyerek verinin günümüzdeki önemine dikkat çekti.

Kişisel Verilerin Korunması Yadsınamaz Bir Gerçek

Günümüzde insana ait, kişiyi direkt veya dolaylı yollardan tanımlayabilecek her türlü bilgi olarak görülen kişisel veri kavramı önem kazanmış ve söz konusu verilerin korunması da teknolojik gelişmeler karşısında yadsınamaz hale gelmiştir.

Bireyler açısından kişisel mahremiyetini sağlamak ve bilgilerini güvenli olarak koruyabilmek için verilerin güvenli olarak saklanabileceği ortamlar önemli hale gelmiştir. Veri saklama ortamları denildiğinde ise aklımıza daha çok, son yıllarda giderek gelişmekte olan ve popülerliği her geçen gün daha da artan “Bulut Bilişimi” gelmektedir. Bulut bilişimi, verilerin saklanması konusunda bizlere birçok kolaylık sağlarken aynı zamanda özellikle kişisel verilerin korunması konusunda hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Kişisel verilerin korunması hem dünyada hem de Türkiye’de gündemde olan ve büyük önem taşıyan bir konudur. 

AKGÜN Güvencesi ile Cloud Çözümleri

Siber tehditler teknoloji ve iş süreçlerindeki değişimle birlikte artıyor. Çoğu güvenlik sistemi her gün artan ve farklılaşan tehditler karşısında etkisiz kalıyor. AKGÜN Cloud Çözümleri, yönetilebilir güvenlik hizmetleri özelliğine sahiptir. AKGÜN güvenlik hizmetleri, savunmanın ötesine geçen proaktif güvenlik anlayışıyla ağınıza ve uygulamalarınıza yönelik her tür riski kontrol altına almakta, iş sürekliliğinizi korumakta ve rekabet gücünüzü artırmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız…